Vedenie podvojného účtovníctva mikro a malým účtovným jednotkám

  • Zostavenie ročnej účtovnej závierky mikro a malým účtovným jednotkám a daňového priznania k dani z príjmu PO
  • Zostavenie daňové priznania fyzickým osobám
  • Vypracovanie výkazov DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov
  • Daň z motorových vozidiel, Evidencia služobných ciest
  • Evidencia a účtovanie miezd

daňové priznanie už od 99€


Kontakt

Consultee, s.r.o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
IČO: 47 443 537
IČ DPH: SK2023882960

katarina.drdakova@consultee.biz
tel:+421 948 549 585